Ochrana osobních údajů

Dne 25. května 2018 vstoupila v účinnost nová právní úprava oblasti ochrany osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení).

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a jsou plně zabezpečena proti zneužití.

Zákazník vyplněním přihlášky nebo objednávkou na konzultaci dává souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Všechna osobní data uvedená při objednávce budou použita jen pro potřebu poradenské činnosti a nebudou předána třetím stranám.

Provozovatel Poradenské činnosti je dle zákona registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00073717.

POPIS:

jméno a kontaktní údaje správce:
*   Marcela Amlerová, OSVČ
*   Marcela Amlerová, AA Trade, s.r.o.

účel zpracování:
*   osobní údaje jsou určeny pouze pro komunikaci se stávajícím zákazníkem pro potřeby objednané služby

nakládání s údaji:
*   s údaji nakládá Marcela Amlerová, popř. pověřená asistentka

evidované osobní údaje dobrovolně dodané zákazníkem pro objednanou službu:
*   jméno a příjmení, datum narození nebo rok, adresa nebo město, telefonický kontakt
*   další údaje potřebné pro objednanou službu
*   zaznamenané údaje nejsou využívány v rozporu s původním cílem
*   osobní údaje nejsou předávány třetí straně

popis technických a organizačních bezpečnostních opatření:
*   listiny jsou uchovávány v uzamčené místnosti, elektronicky zabezpečené
*   data v počítači jsou chráněna heslem

doba uchování osobních údajů:
*   data jsou uchovávána do doby písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováním