Pohled na jazyk


je nedílnou součástí konzultace. Pozoruji velikost a tloušťku jazyka, jeho tvar a barvu, rýhy, otisky po stranách, červené tečky, neobvyklé útvary, otoky, pohyby a chvění. Dále sleduji povlak jazyka, jeho barvu, sílu, rozložení a výpadky. Jazyk zdravého člověka by měl být přiměřeně velký, růžové barvy s tenkým bílým povlakem. Všechny odchylky pak ukazují na nerovnováhu v těle.