Podstata akupunktury

 
spočívá ve stimulaci přesně stanovených bodů na těle. V důsledku podráždění vzniká lokální i celková reakce organismu. Podráždění akupunkturního bodu vyvolá složitý řetězec reakcí. Působí na nervový a endokrinní systém, ovlivňuje energeticko - metabolickou soustavu, zasahuje do procesů adaptace a působí na imunitní systém. Kromě toho také výrazně působí na cévní systém, na vnitřní prostředí organismu, na obnovu normální funkce a rovnováhy vegetativního nervového systému, na adaptační a autoregulační procesy i na psychiku.
 
Je vypracováno asi 23 teorií, které se snaží vysvětlit jak akupunktura funguje. Detailní mechanismus působení akupunktury není dosud objasněn, ale na základě výsledků teoretických a klinických výzkumů lze s určitostí říci, že působí výrazně nejen na nervový, ale i na cévní systém, žlázy s vnitřní sekrecí, jednotlivé vnitřní orgány a jejich funkce, zkrátka na celý organismus.
 
V tradiční akupunktuře se popisovalo 361 aktivních bodů. V průběhu staletí se jejich počet postupně zvětšoval, takže dnešní akupunktura popisuje už kolem tisíce bodů. Z tohoto počtu se však v běžné praxi používá přibližně 200 bodů. Aktivní body mají zvýšenou citlivost na tlak, vyšší teplotu, zvýšenou hladinu metabolických procesů, nižší elektrický kožní odpor a vyšší elektrický potenciál.

Experimentálně je dokázáno, že aktivní body akupunktury jsou skutečně "aktivní", protože jsou zdrojem velmi slabého elektrického proudu, který vzniká přeměnou chemické energie na elektrickou na principu galvanického článku. Proud je měřitelný fyzikálními metodami.

V aktivním bodě existují biologické struktury, jejichž elektrická aktivita odpovídá funkčnímu stavu určitých orgánů. Jsou uloženy v povrchových vrstvách kůže a jsou hraničními, styčnými místy mezi organismem a vnějším prostředím.
 
Podrážděním efektivní struktury aktivního bodu se propojí potenciál hladiny kůže a vnitřního pole, přičemž vzniká napěťový skok, který podráždí nejblíže uložená senzorická nervová zakončení. Klinicky se to projeví jako fenomén "De Qi" s charakteristickými pocity trnutí, mravenčení, brnění, pocitem slabého elektrického proudu, tlaku, chladu, tepla, ztuhlosti a pod.
 
 
AKUPUNKTURNÍ DRÁHY, AKUPUNKTURNÍ BODY
 
Aktivní body jsou seskupeny do 14 akupunkturních drah, které probíhají souběžně s dlouhou osou těla. Podle představ tradiční východní medicíny po nich proudí k orgánům lidského těla životní síla Qi. Každá dráha má svůj vnější průběh - po povrchu těla a vnitřní průběh - přes vnitřní orgány.

Podle tradičního rozdělení existuje 12 hlavních párových drah a 2 mimořádné nepárové dráhy, všechny s vlastními akupunkturními body a 6 mimořádných drah, které nemají vlastní aktivní body. Těchto 6 mimořádných drah si body vypůjčují od hlavních drah, které tím současně i ovlivňují.
 
Nejčastěji se používá rozdělení aktivních bodů na:
 
 • aktivní body 12 hlavních drah
 • aktivní body 2 nepárových drah
 • body křížení a spojení
 • mimodráhové (lokální) body
 • nebezpečné body
 • zakázáné body
 • body mikrosystémů

Laicky můžeme akupunkturu rozdělit na několik podskupin:

 1. celotělová akupunktura
 2. ušní akupunktura
 3. skalpová akupunktura
 4. oční akupunktura
 5. kosmetická akupunktura

Na stimulaci bodů používám akupunkturní pero s kulatým hrotem nebo semínka a kuličky, které se nalepují na konkrétní místo.