Úzkostná porucha


Úzkost je přirozenou reakcí těla na stres. Je to pocit strachu nebo obavy z toho, co má přijít. Obyčejná úzkost je pocit, který přichází a odchází, ale nezasahuje do každodenního života. Je jen dočasná. Příkladem může být nástup do nového zaměstnání, první den ve škole, zkouška apod.

Pokud ale úzkost narušuje každodenní činnosti, může se jednat o úzkostnou poruchu. Lidé s úzkostnými poruchami mívají intenzivní, nadměrné a trvalé obavy, strach a hrůzu z každodenních situací.

MODERNÍ MEDICÍNA

Úzkostné poruchy zahrnují následující diagnózy:

 • generalizovaná úzkostná porucha
 • panická porucha
 • specifická fobie
 • sociální úzkostná porucha nebo sociální fobie
 • obsedantně-kompulzivní porucha
 • posttraumatická stresová porucha

ČÍNSKÁ MEDICÍNA

V čínské medicíně neexistuje pojem úzkost, ale odpovídají mu tři stavy onemocnění:

 1. bušení srdce s úzkostí 
 2. strach a bušení srdce 
 3. úzkost a neklid

První dvě onemocnění zahrnují pocit obav, strachu a úzkosti.
Bušení srdce s úzkostí je nepřetržité, srdce se třese v hrudníku, pacient pociťuje strach a úzkost a je důsledkem obav a zádumčivosti. Strach a bušení srdce přichází v intervalech.
Třetí onemocnění označuje pocit úzkosti a neklidu, v těžkých případech může docházet k záchvatům paniky s nepříjemným tlukotem srdce. Na úrovni břicha a hrudníku vyvolává různé symptomy jako je plnost, nadmutí nebo bolest. Zvláštností je, že pacient by měl mít současně pocit horka v obličeji a studené nohy. 

Úzkost je obecný pojem, který označuje chronický stav a znepokojení. Příčinou může být: 

 • vrozená dispozice
 • přepracování
 • emocionální stres
 • ztráta krve
 • nepravidelná strava

Podle čínské medicíny je úzkost prvotně spojena s orgánem srdce a druhotně s plícemi, ledvinami, slezinou a játry.

SRDCE

Pacient, který trpí úzkostí z nerovnováhy srdce, bude trpět bušením srdce a úzkost se projeví v hrudníku jako pocit sevření, nepohodlí, tísně. Bude vypadat rozrušeně a ztrápeně. Bude špatně spát.  Bude neklidný, neposedný a bude se rychle pohybovat.

PLÍCE

Pacient bude smutný a náchylný k pláči. Bude vzdychat, mluvit slabým hlasem, bude mít bledý obličej. 

LEDVINY

Pacient bude vypadat vyděšeně, s někdy s výrazem paniky v očích. Bude se obávat toho nejhoršího. Bývá pesimista.

SLEZINA

Pacient opomíjí vlastní potřeby, bude mít starosti o druhé, staví potřeby druhých na první místo.

JÁTRA

Pacient často propadá obavám, bývá zklamaný z nedosažených cílů.


ČÍNSKÁ DIAGNOSTIKA A LÉČBA

Podle výsledků diagnostiky se při akupunktuře používají body na hlavě a body vzdálené (na celém těle). Bylinné směsi se sestavují podle typu syndromů.

Podle moderní čínské literatury a výzkumů se uvádí následující statistiky:

 • úplné vyléčení
 • významné zlepšení
 • mírné zlepšení
 • bez výsledku

68 %
18 %
10 %
4 %